دوره راهنمایی / علوم تجربی سوم راهنمایی


تعدادقیمت : 30000ریال

علوم تجربی سوم راهنمایی
شرکت سازنده : شاد نرم افزار

- شرح کامل درس به همراه صوت و تصویر و انیمیشن
- حل تمرینات مهم کتاب به صورت تعاملی
- حل سوالات امتحانی سال های گذشته
- برگزاری آزمون به تعداد نا محدود
- محیط آزمون به همراه زمان گیری ، کارنامه و پاسخ تشریحی
- امکان ذخیره کارنامه با زمان ، نمره و تاریخ امتحان
- ارائه نمودار پیشرفت ، نقاط ضعف و قوت کاربر
- ارائه زنگ تفریح هر 45 دقیقه یکبار (فیلم و بازی)
- مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی